Služby

 • Čistenie kanalizácie (krtkovanie)
 • TV – monitoring
 • Vytyčovanie trás potrubia
 • Čistenie lapačov tukov
 • Opravy a výmena kanalizácie
 • Odčerpávanie zatopených priestorov
 • Upratovacie práce a dezinfekcia

 • Vykonávame čistenie odpadov, strešných zvodov, monitoring potrubia pre firmy, ale aj pre jednotlivcov.

  Zabezpečujeme havarijné, ako aj preventívne čistenie kanalizácie, čo napomáha k zamedzeniu jej upchatia a následnému úniku splaškov z kanalizácie.


  Section 01

  Referencie

  STAVREM PLUS, s.r.o.
  AUREKA s.r.o.
  SENES, spol.s.r.o.
  ISTROMEX, a. s.
  SUPTel s.r.o.
  Mesto Stupava
  Obec Nová Dedinka
  Obec Bernolákovo
  Obec Tomášov
  Národný onkologický ústav
  PROFIMONT SLOVAKIA, s.r.o.

  Section 02

  Kontakt

  EU PIPE SERVICES s.r.o.
  Kostolná č.59, 900 24 Veľký Biel

  Labuda Viliam – konateľ
  mob: 0949/445 279
  e-mail: viliam.labuda@eupipe.sk
  web: www.eupipe.sk

  Poruchová služba NON-STOP:

  0948/757 757

  Mapa

  Technické vybavenie

  Naša spoločnosť je vybavená profesionálnou technikou. Pre tlakové čistenie kanalizácie používame stroj EUROM COMPACT 150/50, ktorý svojím výkonom spoľahlivo prečistí kanalizáciu do DN 400.

  Elektromechanické čistenie kanalizácie prevádzame elektrickým náradím od spoločnosti RIDGID, ktoré si hravo poradí s upchatou kanalizáciou do priemeru DN 150.


  Section 02

  Monitorovacia a lokalizačná technika

  Monitoring kanalizácie prevádzame kamerou PIPE-CAM PROFI 60, ktorá dokáže spoľahlivo nasnímať potrubie do priemeru DN 200 do vzdialenosti 60 m. Výhodou monitoringu je presné určenie poruchy a dôvodu nefunkčnosti potrubia. Zariadenie PIPE-CAM PROFI 60 zosnímané zábery ukladá do pamäte a následne je vyhotovená kópia na DVD, alebo USB kľúč pre klienta.


  Section 02

  Vytyčovanie
  trás potrubia

  Zariadenie NAVY-TRUCK SCOUT od spoločnosti RIDGID dokáže spoľahlivo určiť polohu, smer a hĺbku kanalizačného potrubia, čo pre klienta dokáže ušetriť nemalé finančné prostriedky.


  Section 02